Overige activiteiten

MAX-poli in het LangeLand Ziekenhuis voor kinderen van 4-18 jaar met overgewicht en obesitas.

Intake gedurende het hele jaar voor kinderen van 4-18 jaar met overgewicht en obesitas. Naar aanleiding van het uitgebreide intakegesprek zal er individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband worden gestart. langeland-ziekenhuisHet team van de MAX-poli bestaat uit een kinderarts, (kinder) fysiotherapeut, psycholoog en een kinderdiëtist.

Locatie: LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer
Aanmelding via LangeLand Ziekenhuis: telefoonnummer (079) 346 26 26, vervolgens doorverbinden met de kinderpoli voor opgave of meer informatie MAX-poli.

Deskundigennetwerk eetstoornissen Zoetermeer (DEZ)

Binnen Zoetermeer is het Deskundigennetwerk Eetstoornissen Zoetermeer opgericht.
Hierbij werken de verschillende disciplines en instellingen binnen Zoetermeer samen om de eetstoornissen Anorexia Nervosa, Boulimia en Niet nader omschreven eetstoornissen in een vroeg stadium te signaleren en vervolgens samen met de betrokkenen een passend plan op te stellen.

Binnen het DEZ wordt samengewerkt met de SGZ (Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Zoetermeer), de Ursula kliniek en Meerpunt.

Het doel van het netwerk is om voor jongeren en hun omgeving ondersteuning en begeleiding te bieden en deze zorg zoveel mogelijk in de nulde en eerste lijn te laten plaatsvinden. Daarmee wordt de zwaardere tweedelijnszorg waar mogelijk voorkomen. Waar nodig wordt doorverwezen.

Het DEZ is er niet alleen voor de jongeren en de ouders met een vraag, maar ook huisartsen en hulpverleners kunnen er terecht.

Mocht u een vraag hebben voor het DEZ neem dan contact op met het Meerpunt via info@meerpunt.nl of bezoek hun website: meerpunt.nl.

Zij nemen uw vraag in behandeling en waar nodig overleggen ze met het deskundigenteam.
Binnen drie werkdagen wordt contact opgenomen met degene die de vraag heeft gesteld.

Het deskundigenteam bestaat uit een huisarts, eerstelijnspsycholoog, jeugdarts, kinderdiëtist, schoolmaatschappelijk werk, medewerker JGH en een ervaringsdeskundige werkzaam bij de Ursula.

deskundigennetwerk-eetstoornissen-zoetermeer