Julia Cornet

Kinderdiëtist en kindereetcoach

In 2013 studeerde ik af aan de opleiding Voeding en Diëtetiek in Den Haag. Hierna ging ik aan de slag bij diëtistenpraktijk Katinka de Nennie als kinderdiëtist.

In het vak van kinderdiëtist kan ik mijn affiniteit met het werken met kinderen en voeding heel mooi combineren. In de praktijk begeleid ik kinderen en ouders in de problemen waar ze tegen aanlopen rondom de voeding. Hiernaast haal ik veel plezier uit het begeleiden van groepstrajecten en het geven van voorlichting.

dietist-julia-cornetOp het spreekuur ontvang ik kinderen en hun ouders die ik persoonlijke begeleiding bied en we werken samen toe naar een gezond eet- en leefpatroon. Ik kijk goed naar het kind en zorg dat de begeleiding bij hem of haar aansluit.

 

Scholing

De afgelopen jaren heb ik mijn specifieke deskundigheid verder uitgebreid. Naast de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek heb ik de post-hbo-opleiding Kindervoeding en Kinderdiëtetiek met succes afgerond. Door de scholing ‘Anders kijken naar kritische eters’ heb ik mijn deskundigheid uitgebreid in begeleiding van eetproblemen bij sensorische informatieverwerkingproblemen (SI). Het afgelopen jaar heb ik mijn specifieke deskundigheid uitgebreid met het onderwerp voedselovergevoeligheid en FODMAP bij kinderen en volwassenen. Ook heb ik mij verder geschoold in eetproblemen bij autisme.
Hiernaast volgde ik de opleiding tot kinder(eet)coach, om mijzelf nog meer te verdiepen en ontwikkelen op het gebied van het begeleiden van kinderen, tieners, jongeren en hun ouders.

 

Kinderdieetcreatie

Ik werk tevens met de materialen van de Kinderdieetcreatie om de begeleiding nog meer af te stemmen op het kind en zijn behoeftes.

 

Netwerken en verenigingen

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Vanuit deze beroepsvereniging dient de diëtist zich te houden aan beroepscodes en gedragsregels. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor paramedici. Ook ben ik aangesloten bij het Netwerk Kinderdiëtisten.

Voor het maken van afspraken, meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u in eerste instantie contact opnemen met Katinka de Nennie, (kinder)diëtist. Dat kan via mail, het contactformulier op deze site of telefonisch: 06-24767756.

Ik ontvang u graag op mijn spreekuur!