Voedings- en eetproblemen

  • Weigert je kind bepaald voedsel te eten?
  • Moet het eten altijd op dezelfde manier worden bereid en opgediend?
  • Is er angst, woede en/of een machtsstrijd rond het eten?

Het is om verschillende redenen belangrijk om moeilijke eters te helpen. Groei- en leerachterstand, ziekenhuisopnames en invloed op het dagelijks leven kunnen de gevolgen zijn als je kind eten weigert of een beperkte voedselkeuze heeft. En niet alle probleemeters gaan ‘vanzelf eten als ze maar genoeg honger hebben’.

voedingsproblemen-dietist-denennie

Kinderen kunnen problemen hebben op het gebied van eten en drinken (zoals voedselweigering) door het niet goed samenwerken van de zintuigen (sensorische informatieverwerking). Ook een onderliggende lichamelijke oorzaak of mond-motorische problemen kunnen de oorzaak zijn. De problemen kunnen zelfs ontstaan zonder aanwijsbare medische oorzaak. Als ouder maak je je veel zorgen als je kind niet goed of onvoldoende eet of drinkt.

Kieskeurige of lastige eters

Peuters en kleuters kunnen soms erg moeilijk wennen aan nieuwe smaken. Als ouder maak je je soms flink ongerust als je denkt dat je kind slecht of eenzijdig eet. Er kan dan makkelijk strijd aan tafel ontstaan, wat de sfeer tijdens de maaltijden en de beleving dat eten leuk en lekker is, niet ten goede komt. Maar ook op oudere leeftijd kan je kind nog een kieskeurige eter zijn en dat brengt weer hele andere problemen en zorgen met zich mee.
Een kieskeurige eter vindt bepaalde voedingsmiddelen niet lekker, maar eet over het algemeen wel voldoende verschillende voedingsmiddelen zodat hij een gezonde gevarieerde voeding binnen krijgt. Ben je benieuwd of jouw kind voldoende binnenkrijgt? Neem gerust contact op.

Moeilijke eters

Moeilijke eters zijn niet ‘alleen maar lastig’. Meestal hebben deze kinderen een mond-motorisch probleem of verloopt hun sensorische informatieverwerking niet optimaal. Daardoor hebben ze een beperkte voedselkeuze. Ze zijn zo selectief in hun voedselkeuze dat ze geen evenwichtige voeding meer gebruiken. Dit kan leiden tot problemen met groei en ontwikkeling, voedingstekorten en ongerustheid.

Moeilijke eters hebben een of meer van onderstaande kenmerken:

  1. Beperkte voedselkeuze, ze eten in totaal 10-15 soorten voedingsmiddelen.
  2. Beperkte voedselgroepen. Weigeren van een of meerdere voedselgroepen (zoals groente, fruit e.d.)
  3. Angst en/of woede-aanvallen als een nieuw soort eten wordt opgediend; kokhalzen of ziek worden bij het zien van nieuwe soorten eten.
  4. Voedselobsessie: eisen dat er bij elke maaltijd een of meer voedingsmiddelen beschikbaar zijn die altijd op dezelfde manier bereid moeten zijn.
  5. Gediagnosticeerd zijn met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of verstandelijke handicap.

-bron: Moeilijke eters; Effectieve oplossingen voor eetproblemen bij kinderen. Dr Lorni Ernsperger& Tania Stegen-Hanson

Maak je je zorgen? Herken je je kind? Of ben je benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Wat doen we tijdens de begeleiding van kinderen met voedings- en eetproblemen

Tijdens het spreekuur gaan we eerst na of er werkelijk voedingstekorten zijn of zullen ontstaan. Indien nodig adviseren we hoe deze tekorten zijn aan te vullen en wat de hoeveelheden eten en drinken zijn die uw kind op deze leeftijd nodig heeft. Dit geeft over het algemeen al meer rust.

Ook de situatie en het gedrag rondom het eten en drinken wordt besproken. Aan de hand van een vragenlijst en uitgebreid intakegesprek maken we samen met u en uw kind een plan van aanpak. Zodat de maaltijden op een plezieriger en veilige manier verlopen en om te komen tot een evenwichtige en gevarieerde voeding.

Bij de begeleiding van kinderen met voedings- en eetproblemen werkt de praktijk onder andere met de materialen ontwikkeld door de Kinder(di-)eetcreatie.

kinderdieetcreatie-figuren-dietist-denennie
In de begeleiding kan, waar nodig en in overleg met u, samengewerkt worden met de logopedist, orthopedagoog en/of psycholoog, kinderarts en huisarts. Tevens kan er samengewerkt worden met de kinderfysiotherapeut en ergotherapeut.