Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van:

  • de informatie die op deze site te vinden is;
  • de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie geen gebruik worden gemaakt. Bronvermelding wordt, na toestemming, als een vereiste gesteld.