Goed om te weten

 

Begeleiding

goed-om-te-weten-dietist-denennieDe begeleiding bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u in de spreekkamer zoals u heeft kunnen lezen bij Werkwijze >> Spreekuur. De behandeltijd die we in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar, bestaat uit twee componenten:

  1. Contacttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van voedingskundige, diëtetische, medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd is onderdeel van de behandeling.

Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

Meenemen naar het eerste consult

Tijdens het eerste consult dient u onderstaande mee te nemen:

  • De naam en het polisnummer van uw zorgverzekeraar, te vinden op uw zorgpas.
  • Uw legitimatiebewijs met uw burgerservicenummer (BSN-nummer), zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  • Bij voorkeur een recente verwijzing die u heeft ontvangen van uw (huis)arts, medisch specialist, consultatiebureauarts, jeugdarts of tandarts. Deze verwijzing is 1 jaar geldig.

 

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan minimaal 24 uur vantevoren aan ons door. Als u dit niet doet, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Privacy

Bij de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Neemt u dan in eerste instantie contact met ons op om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met het klachtenloketparamedici. Dit kan via e-mail naar info@klachtenloketparamedici.nl of bellen naar 030-3100929. Kijk voor meer informatie op klachtenloketparamedici.nl.

 

Meldcode

De diëtisten van Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie werken volgens de meldcode.
Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
Of neem contact op met de aandachtsfunctionaris van de praktijk Katinka de Nennie. Te bereiken via 06-24767756 of via mail katinka@dietistdenennie.nl.