De Kinderdiëtist

Wat is een kinderdiëtist?

Een kinderdiëtist heeft de hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek en Kindervoeding & Kinderdiëtetiek afgerond. De kinderdiëtist geeft voedings- en dieetadviezen aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar (en hun ouders).

werkwijze-dietist-denennie

Individuele begeleiding

Tijdens het spreekuur begeleiden wij kinderen, hun ouders en (jong)volwassenen bij de veranderingen in hun voedings- en leefpatroon.

Voor het eerste gesprek sturen wij u, afhankelijk van de hulpvraag, een vragenlijst. Met deze vragenlijst en de bijbehorende uitkomsten kunnen wij de begeleiding beter afstemmen op de problematiek rondom het eten en eetgedrag van uw kind.

Intake

Tijdens het eerste gesprek vindt een uitgebreide intake plaats.
In dit gesprek bespreken we samen met u en/of uw kind de diagnose. Vervolgens komen de vragen en verwachtingen uitgebreid aan bod. Aan de hand hiervan en door het doornemen van het voedingspatroon stellen we een individueel behandelplan op.

U en/of uw kind en de problemen rondom eten en drinken staan centraal. Samen kijken we naar de mogelijkheden waarmee het eetpatroon en het eetgedrag verbetert, passend bij de eigen situatie. Het uitgangspunt is gevarieerde en volwaardige voeding, met zo min mogelijk beperkingen. We geven voldoende praktische handreikingen om met de veranderingen te kunnen omgaan.

We bespreken productinformatie en dragen alternatieven aan. Daarnaast geven we bereidingstips en hebben we het over het begrijpen van etiketinformatie. Bij de veranderingen in voeding en leefstijl speelt gedragsverandering een belangrijke rol. Dus daar besteden we veel aandacht aan.

Samenwerking

Onze kinderdiëtisten werken intensief samen met (kinder)artsen, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, kinderfysiotherapeuten en ergotherapeuten. Wanneer duidelijk wordt dat samenwerking met een van bovenstaande disciplines gewenst is bespreken we dit met u.

Voorlichtingsactiviteiten

De kinderdiëtisten geven en organiseren tevens workshops, voorlichtingsactiviteiten en groepsbegeleiding.

Meer informatie daarover vindt u bij Activiteiten.