Spreekuur

 

Eerste consult

Het eerste consult duurt 60 minuten. In dit eerste gesprek bespreken we uitvoerig de eet- en leefgewoonten van u of uw kind en het gezin. Deze informatie gebruiken we voor het stellen van de juiste diagnose en het opstellen van een behandelplan en een voedings- of dieetadvies op maat (individueel dieetvoorschrift).

Afhankelijk van de diagnose en hulpvraag sturen we voor het eerste consult een vragenlijst naar u toe met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen naar het eerste consult.

autisme-dietist-denennieVervolgconsult

De vervolgconsulten duren 25-30 minuten per keer. Dit is afhankelijk van het probleem, de voortgang van de behandeling en de hoeveelheid begeleiding die u en uw kind wensen.

In de vervolgconsulten bespreken we de ervaringen met het opvolgen van het voedings- of dieetadvies, evenals de problemen waar tegenaan gelopen wordt. We geven nieuwe informatie, tips en adviezen om uw dieet voort te kunnen zetten.

 

E-mailconsult/Telefonisch consult

Naast de begeleiding op het spreekuur is het bij Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie ook mogelijk om begeleiding via e-mail of telefoon te ontvangen. In overleg met u bespreken we of deze vorm van begeleiding voor u geschikt is en welke mogelijkheden er zijn.

 

Huisbezoek

In sommige gevallen komt tijdens de begeleiding naar voren dat een huisbezoek gewenst is. Indien er sprake is van een verstandelijke of lichamelijke beperking, waarvoor uw kind in een instelling verblijft, dan behoort een huisbezoek ook tot de mogelijkheden. Voor het afleggen van een huisbezoek moet de (kinder)arts dit wel expliciet vermelden op de verwijsbrief.

 

Directe toegankelijkheid diëtist

Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of uw kind of uzelf bij de diëtist aan het juiste adres is. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u of uw kind ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan adviseert de diëtist u om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling van de diëtist als u zonder verwijzing komt. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Bij Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie werken we bij voorkeur met een verwijsbrief van uw arts. Heeft u deze tijdens het eerste consult nog niet in bezit dan vragen wij u om de verwijzing voor een tweede bezoek wel mee te nemen.