Eetproblemen bij autisme

Bij kinderen met autisme zijn er vaak problemen rondom het eten en drinken.
De meest voorkomende problemen zijn:

  • Selectiviteit in eten en drinken
  • Structuurgevoeligheid
  • Rigide eetpatronen
  • Geen of juist vaak hongergevoel hebben

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor het ontstaan en behoud van deze eetproblemen.

De eetsituatie

Zo kunnen er problemen zijn rondom de context van de eetsituatie. Dit kunnen situaties in de omgeving zijn; zowel thuis als op school. Heeft je kind altijd een vaste plek aan tafel nodig? Moet er altijd van hetzelfde bord gegeten worden? Gebruiken jullie een time-timer of wordt er juist gewerkt met een pictobord?

Sensorische Informatieverwerking

Een andere oorzaak kan problemen rondom de sensorische informatieverwerking zijn. Hierbij zijn er moeilijkheden bij het ervaren van eten en drinken met je zintuigen. Er kan dan sprake zijn van een ondergevoeligheid of overgevoeligheid voor geur, smaak, kleur en/of textuur. Dit uit zich vaak in een sterke voorkeur voor een bepaald type voedingsmiddel. Bijvoorbeeld alleen krokante voeding of juist hele vlakke smaken, geen stukjes, maar alles glad of gemalen. Ook het niet willen aanraken van eten of een angst hebben om eten in je mond te stoppen zijn voorbeelden.

Geen rem

Er zijn ook kinderen met autisme die helemaal geen problemen hebben met kieskeurigheid en beperkte hoeveelheden, maar zichzelf juist overeten. Zij hebben geen rem en krijgen daardoor overgewicht.

Eten is gewoon niet zo vanzelfsprekend als je in eerste instantie zou denken. En zeker bij kinderen met autisme kan eten een hele opgave zijn. Eten is iets wat zeker 3-6 keer per dag terugkomt en kan zorgen voor veel strijd en ongezelligheid.

Niet verstrikt raken

Vaak speelt het eetprobleem al jaren en is er ook al zo’n zelfde periode van alles geprobeerd om het eetpatroon te verbeteren. Helaas niet altijd met het gewenste resultaat.
Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat je kind in zijn eigen fuik belandt. Zijn voedingspatroon wordt smaller en smaller, en hij kan er niet zomaar meer uitkomen. Als je niets doet kom je steeds vaster te zitten, en raak je op een gegeven moment verstrikt. Als je wel wat probeert, moet je veel moeite doen, tegen de stroom ingaan.

Een eenzijdigheid in de voeding zorgt voor voedingsstoffentekort wat als gevolg kan hebben dat er ondergewicht of groeiachterstand ontstaat, of juist overgewicht bij het overeten.
Zoveel oorzaken als er zijn waardoor het eetprobleem ontstaat en in stand blijft, zoveel mogelijkheden zijn er om samen een oplossing te zoeken voor het eetprobleem.

Herkent u zich in bovenstaande of wilt u alleen meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben specifieke deskundigheid in de begeleiding en behandeling van kinderen met eetproblemen bij autisme. Door onze kennis, ervaring en speciaal ontwikkelde materialen zoeken we samen met u en uw kind naar de juiste begeleiding en behandeling.